Waar sta ik voor

SZM begeleidt mensen met financiële problemen naar een situatie waarbij hun schulden geen obstakel meer vormen om gemotiveerd en zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. SZM biedt hiertoe voorlichting, preventie, budgetcoaching, outreachende en integrale schuldhulpverlening aan. Het resultaat hiervan kan beheersbaarheid van de schulden, óf een schuldenvrije toekomst zijn.


Bovenstaande missie gaat samen met een aantal kernwaarden: Rechtvaardigheid, Betrokkenheid, dienstbaarheid, maatwerk, zelfredzaamheid, flexibiliteit, gedrevenheid, samenwerken, integriteit, kwaliteit, en oplossingsgerichtheid.