Profiel

 • Ruime ervaring (> 12 jaar) met schuldhulpverlening binnen zowel gemeenten als Maatschappelijk Werk;

 • Afgeronde HBO opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening;
 • Deskundig, zelfstandig, klant-, service- en resultaatgericht;

 • Direct breed inzetbaar voor korte en middellange projecten voor ondersteuning bij ziekte of verlof en bij achterstanden;

 • Inhoudelijke kennis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en andere relevante wetgeving;

 • Kennis van verschillende data-, en cliëntvolgsystemen; Allegro, Stratech, Key2Schuldhulpverlening, EOS, CS, GWS, Suwinet, etc.

Met aandacht voor het persoonlijke karakter van de dienstverlening.
Gewerkt met diverse doelgroepen zoals:

 • Reguliere klanten, zelfstandigen

 • Zorgmijders, multi problem gezinnen, ex gedetineerden

 • Klanten met verstandelijke beperkingen, psychiatrische of verslavingsproblemen.

Expertise in:

 • Reguliere en integrale schuldhulpverlening (volledige traject/deeltraject);

 • Outreachende schuldhulpverlening zoals (Vroeg) Erop af, MPG4 ;

 • Actieve ketensamenwerking met o.a. Meldpunt Zorg en Overlast, MEE, GGZ, verslavingszorg.

Als consulent integrale schuldhulpverlening heb ik alle voorkomende werkzaamheden in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verricht zoals:

 • Verantwoordelijkheid voor beheer van een actief klantenbestand;

 • Intake en inventarisatie financiële en psychosociale problematiek;

 • Schuldenstabilisatie o.a. door aanpassing van beslagvrije voet, budgetcoaching en budgetbeheer;

 • Volledig opzetten van integraal minnelijk traject conform NVVK gedragscode (schuldsanering/schuldbemiddeling);

 • Voeren van coaching-en begeleidingsgesprekken met cliënten;

 • Contact leggen en onderhandelen met schuldeisers;

 • Verzorgen van borgstellingen en aanvragen van saneringskredieten;

 • Verzorgen van de aanvraag voor toelating tot de wettelijke schuldsanering (WSNP)

 • Verzorgen van moratoria, voorlopige voorzieningen, WSNP, dwangakkoorden;

 • Verwijzen van cliënten naar en actief samenwerken met andere hulpverlenende instanties;

 • Deelnemen aan interne en externe overleggen;

 • Crisisinterventies en treffen van regelingen met schuldeisers