Schuldhulpverlening

Effectieve schuldhulpverlening is integrale schuldhulpverlening; het actief ondersteunen van een persoon bij het vinden van een oplossing voor:

 

  • zijn/haar financiële problemen;

  • de eventuele oorzaken;

  • omstandigheden die verhinderen dat de financiële problemen kunnen worden opgelost.

Schuldenproblematiek draait dus om meer dan financiële problemen. Door de financiële problemen komen mensen met schulden in een negatieve spiraal terecht, omdat de schulden steeds verder oplopen en er andere problemen ontstaan; Ze ervaren veel stress, gaan slechter functioneren op het werk, krijgen relatieproblemen of komen in een sociaal isolement. Om deze negatieve spiraal te doorbreken is het belangrijk dat mensen met schulden weer overzicht over hun financiële situatie krijgen en zelf iets aan de situatie kunnen veranderen. SZM richt zich op begeleiding waarbij mensen met schuldenproblematiek gemotiveerd worden om weer het heft in eigen handen te nemen.